סקירה על מקורות

מפגש כיצד מאבטחים ומגנים על מקורות המים של ישראל?, רביעי, 27 בספטמבר 2017, 09:00
אברום בן-יוסף

אברום בן-יוסף

סמנכ"ל להנדסה וטכנולוגיה

מקורות

הרצאות נוספות באירוע כיצד מאבטחים ומגנים על מקורות המים של ישראל?

Open Accessibilty Menu